И Рудозем избра Радев

Резултатите в община Рудозем по секции:

+ ++++++++++++   Анастас Герджиков    ++           Румен Радев

1 кв Възраждане                     49                                            175

2 Гимнзия                                 62                                            186

3Дом на Културата                33                                             116

4 Нач. Училище                     44                                              117

5  5та                                          35                                              161

6 6-та                                         62                                             191

7Бяла река                               27                                               51

8Войкова лъка                       60                                               62

9Рибница                                43                                              100

10Грамаде                               37                                                30

11Чепинци гимназия          117                                              154

12Чепинци читалище         71                                                173

13Елховец център                69                                               134

14Витина                                10                                                  46

15Поляна                                6                                                    34

16Мочуре                               11                                                      8

17Пловдивци                        25                                                  49

18Корита                               23                                                   51

19Иваново                              3                                                    26

20Борие                               46                                                     68

21Равнината                        23                                                    43

22Сопотот                              55                                                   74

23Елховец                              42                                                  75

24Бърчево                              30                                                 47

25Оглед                                   17                                                  44

26ПСИК                                 16                                                   27

27ПСКК                                   1                                                      4

Общо резултат                   1017                                            2246

 

 

Споделете тази статия:

Коментари

коментари