И Гърция започва процедури по строителството на пътя Рудозем – Ксанти

Гърция започва процедури по изграждането на отсечките от пътя Рудозем -Ксанти, които са на нейна територия.

До месец се очаква да бъде обявен търгът за трансграничния път от гръцка страна и до края на годината да бъде сключен договор с изпълнител. Това сподели областния управител на Смолян Недялко Славов след участието си в заседание на Четвъртия комитет за наблюдение по програма ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, в който той е член с право на глас. Срещата се проведе на 13 юни 2017 г. в Серес, Гърция.

Бяха разгледани текущи въпроси, свързани с напредъка на програмата и развитието по реализиране на стратегически проекти. В отделна точка от дневния ред беше разгледано текущото изпълнение по проекта за изграждане на ГКПП „Рудозем-Ксанти” и прилежащата към пункта пътна инфраструктура. По въпроса докладваха областният управител на област Смолян, водещият партньор – гръцката пътна агенция Егнатия Одос и третият партньор – Агенция „Пътна инфраструктура”.
Както вече е известно, АПИ е възложила рехабилитацията на пътя „Средногорци-Рудозем”. От гръцка страна се очаква търга за пътя да бъде обявен в рамките на месец и до края на годината да бъде сключен договор с изпълнител.
Областният управител Недялко Славов уточни, че в момента се работи по проектиране на довеждащата инфраструктура към бъдещия ГКПП „Рудозем-Ксанти”, след което предстои обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител, което се очаква да се случи в рамките на 2 месеца. В хода на обсъжданията стана ясно, че няма съществени закъснения по изпълнение на проекта от страна на партньорите. Съгласно договора за финансиране всички обекти трябва да са завършени до август 2019 година.

Между другото стана ясно и решението на ВАС за изграждането на отсечката от Пловдив до Асеновград. Съда постанови че главен изпълнител ще е фирма ИСА – 2000.

Споделете тази статия:

Коментари

коментари