АПИ откри нова процедура за обходния път в Рудозем

Обществената поръчка, която е разделена в две обособени позиции, е на стойност от 9 325 054 лв. без ДДС.

Срокът за подаване на офертите е до 27 април 2020 г.

Агенция „Пътна инфраструктура“ откри тръжна процедура за избор на изпълнител при изграждането на обходния път на град Рудозем и за инженеринг (проектиране и строителство) на виадукт при 134-ти км на път II-86 Средногорци – Рудозем

Второкласният път е основна пътна връзка на община Рудозем с областния център Смолян. С изпълнението на проекта транзитният трафик ще се изведе извън града и ще се улесни пътуването към бъдещия граничен контролно-пропускателен пункт Рудозем – Ксанти.

Трасето минава по съществуващият път през индустриалната зона на града край флотационната фабрика. Като тръгва от бензиностанцията на Петрол на входа на града, през моста, покрай бившата парна централа, през площада пред битовия корпус, покрай реката от ляво по посока Чепинци и с виадукта ще премине над моста за Електро-разпределителната подстанция и се включва в съществуващия път към Чепинци.

Припомняме че имаше проведена процедура, но в крайна сметка, спечелилият 1-во място при проведената процедура се отказа. Офертата му беше 4 696 441 лв. без ДДС. Така АПИ реши да насрочи нова процедура със нова по-висока стойност.

Първата обособена позиция е за строително-монтажни работи на обходния път на гр. Рудозем, с обща дължина 2,41 км (от км 132+920 до км 134+280 и от км 134+480 до км 135+530). Индикативна стойност е 6 565 054 лв. без ДДС. Обходният път ще преминава по съществуваща улица в Рудозем и по ново трасе, което ще пресича река Чепинска и след него ще се включва чрез кръстовище към път II-86 Средногорци – Рудозем. Обходът ще има две ленти за движение по 3,75 м и два тротоара по 1,5 м. Ще бъдат изградени 7 подпорни стени и 5 укрепителни стени. Проектът предвижда реконструиране на съществуващото триклонно кръстовище при 132-ри км в кръгово кръстовище, ремонт на моста над р. Арда при 133-ти км, изграждане на нов мост над р. Чепинска при 134-ти км и преместване на инженерни мрежи – магистрален водопровод, електропреносни и телекомуникационни кабели.

Втората обособена позиция е за изработване на технически проект и строителство (инженеринг) на виадукт при 134-ти км на обходния път на гр. Рудозем, който ще е 200 м (от км 134+280 до км 134+480). Индикативна стойност е 2 760 000 лв. без ДДС. Съгласно идейния проект широчината на съоръжението ще бъде 11,5 м, с пътното платно 8 м и два тротоара по 1,75 м.

Предвижда се част от първата обособена позиция да се финансира по Програмата за сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България“ 2014-2020 г., която се съфинансира чрез Европейкия фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Споделете тази статия:

Коментари

коментари