Има ли бъдеще за туризма в Рудозем

Туризмът е ниша с голям потенциал в района на Община Рудозем. Лошото обаче е липсата на традиции в този отрасъл и затвореното общество. Хората все още са някак си свити и трудно се ориентират в непознатата за тях материя.

Има разбира се инициативни хора, които се опитват да правят нещо в тази насока, но трудностите са сериозни. Без целенасочена подкрепа от държавата, браншът няма да може да се развие с желаните темпове.

Постепенното подобряване на инфраструктурата дава сериозен тласък на туризма, но само това никак не е достатъчно. Липсват подготвени кадри. Липсва опит в туристическата дейност дори на по-инициативните.

Време е малцината предприемачи в тази насока да се самоорганизират, да потърсят съмшленици и да започнат по-глобално мислене и търсене на варианти за развитие.

Споделете тази статия:

Коментари

коментари