ноември 2023

Учителят Марин Бисеров представи стихосбирката си ,,Птица бяла“

Учителят Марин Бисеров от село Чепинци, който преподава в местното училище СУ ..Христо Ботев“, представи своята стихосбирка Птица бяла“в ,,Клуб на Дейците на Културата“ в град Смолян. На събитието присъстваха колеги на г-н Бисеров от…