За гората и водата

Община Рудозем е една от родопските общини с най-малко частни гори, което е сериозна предпоставка за „Законното“ унищожаване на природата. Безогледното изсичане ще доведе до сериозни поражения на вододайните зони, които и без това, се обезводняват в последните години. Едно от местата с най-добре запазен воден запас е прохода Елидже. Както знаем там предстои сериозно строителство, което допълнително ще свие вододайната зона и ще улесни изсичането на още горски масив.
Сериозна сеч върви и край село Мочура, където също е вододайна зона. Лошото е че голяма част добитите дърва излизат извън общината и това става причина за трудности в обезпечаването на местното население.
Като се прибави и странният факт, че населението в община Рудозем купува едни от най-скъпите дърва за огрев, картината става още по-тъжна.
Да се чуди човек, за какво изобщо съществува държава и държавна администрация, след като единствения ресурс, който би улеснил живота на местното население се руши хищнически именно пред погледа на държавата.
След миналогодишният повал, хиляди кубици иглолистна дървесина е на път да изгние заради безумната политика на Държавното лесничейство и държавната администрация. Вместо да се облекчи достъпа на желаещите да си добият по 10-15 м3 дърва за огрев, горската администрация прави точно обратното.
Постоянно слушаме оправдания със законите, като че ли тия закони са създадени за марсианците.

Споделете тази статия:

Коментари

коментари